Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας (ΚΚΠ2) PDF Εκτύπωση

Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας (ΚΚΠ2)

Μάνος Σπυριδάκης

ECTS 4,5

Το μάθημα αναφέρεται στη μορφή και δομή των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής, στον άξονα της συγχρονίας και διαχρονίας, στο Δυτικό και μη κόσμο. Εξετάζονται όλες οι μορφές εργασίας σε συνδυασμό με την ανάδειξη των πολιτισμικών και κοινωνικών διαστάσεών τους οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική και ατομική αναπαραγωγή. Τέλος εξετάζεται η προσέγγιση της έννοιας της εργασίας από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη βάση σχετικών ερευνητικών και μεθοδολογικών εγχειρημάτων

Στόχοι

Κατανόηση βασικών εννοιών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εμβάθυνση στην έννοια της εργασίας
Κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης της εργασίας

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ικανότητα ερμηνείας των εργασιακών σχέσεων
Ικανότητα ανάλυσης των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής
Ικανότητα συγκριτικής ανάλυσης

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Καρακιουλάφη Χ.  - Σπυριδάκης Μ. (επιμ) (2010), Εργασία και Κοινωνία, Διόνικος, Αθήνα.
Σπυριδάκης Μ. (2010), Εργασία και Κοινωνική Αναπαραγωγή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία του Πειραιά, Παπαζήσης, Αθήνα.
Σπυριδάκης Μ. (επιμ) (2013), Ανεργία και Εργασιακή Ανασφάλεια. Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.