Κοινωνιολογία Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Μετακίνηση του κ. Νικολάου Φωτόπουλου, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών"