Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

Πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική"