(02-06-5017) Διεθνές Συνέδριο "The Informal and the Formal in Times of Crisis: Ethnographic Insights" PDF Εκτύπωση

Αγαπητές/οί Συνάδελφισσες/οι

Σας προωθούμε το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου που θα λάβει χώρα στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στις 7-9 Ιουλίου με τίτλο,"The Informal and the Formal in Times of Crisis: Ethnographic Insights"

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Μ.Βελιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μ.Σπυριδάκης, Αναπλ. Καθηγητής