(15-06-2017) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 16/6/2017 PDF Εκτύπωση

Ανακοίνωση στις 15/06/2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Αγγλική Γλώσσα Ι (για τους επί πτυχίω φοιτητές) : 16.00-18.00

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ : 14.00-16.00
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι (για τους επι πτυχίω φοιτητές): 11.30-13.30

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ : 16.00-18.00