(06-10-2017) Ανακοίνωση μαθήματος - "Εισαγωγή στις ΤΠΕ" PDF Print
There are no translations available.

Ανακοίνωση του εργαστηριακού μαθήματος 'Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις καταστάσεις των τμημάτων στα οποία τοποθετηθήκατε, όπως τελικά διαμορφώθηκαν.

Τμήμα Α

Τμήμα Β

Τμήμα Γ

Τμήμα Ε