Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Το Τμήμα μας είναι αφοσιωμένο στους φοιτητές του και το κοινό καλό. Δύναμη μας, οι άνθρωποι μας. Αξίες μας, η ακαδημαϊκότητα, η συλλογικότητα, η επιμέλεια, η αξιοκρατία. Εμψυχώνουμε την αριστεία στη διδασκαλία, τη γνώση και την έρευνα με καθολική φοιτητική συμμετοχή και σφαιρική αξιολόγηση. Διαμορφώνουμε κριτικά σκεπτόμενους επιστήμονες, διαπλάθουμε συνειδητοποιημένα δημοκρατικούς πολίτες. Προσφέρουμε σύγχρονες διεπιστημονικές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που συνδυάζουν διεθνή επιστημονική αναγνώριση και επαγγελματική προοπτική. Τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι οι γνωστικοί αιμοδότες που διαμορφώνουν κυβερνητικές αποφάσεις για ατομική και κοινωνική ευημερία. Τα συστήματα κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών είναι τα οργανωμένα πλαίσια συλλογικής δράσης που επηρεάζουν μοίρες ανθρώπων για δικαιότερη ευημερία. 

Αυτά υπηρετούμε.

Καθηγητής Δημήτρης Βενιέρης


 

 
IMG_1465_dsep.jpg

Σύλλογος Φοιτητών  - (υπό κατασκευή)

Σύλλογος αποφοίτων

Νέα ιστοσελίδα(υπό διαρκή διαμόρφωση)