(06-10-2017) Ανακοίνωση μαθήματος - "Εισαγωγή στις ΤΠΕ" Εκτύπωση

Ανακοίνωση του εργαστηριακού μαθήματος 'Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις καταστάσεις των τμημάτων στα οποία τοποθετηθήκατε, όπως τελικά διαμορφώθηκαν.

Τμήμα Α

Τμήμα Β

Τμήμα Γ

Τμήμα Ε