Επίτιμοι Διδάκτορες Εκτύπωση

 

Επίτιμος διδάκτορας :  Δημήτριος Τσάτσος 
Επίτιμος διδάκτορας : Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Επίτιμος διδάκτορας : Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς
Ομότιμος καθηγητής: Διονύσης Κλάδης