Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Εκτύπωση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Πατήστε τον σύνδεσμο για πληροφορίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική