Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία" Print
There are no translations available.

 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης


Μονιμοποίηση του κ. Μιχάλη Φεφέ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία".