"Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Μονιμοποίηση του  κ. Ανδρέα Φερώνα  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης"