(20-11-2013) Ανακοίνωση Ημερίδας "Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο" Εκτύπωση

Ημερίδα "Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο" (Download PDF)