Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3123, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 26 (31-7-2018)

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές
β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη

Προκήρυξη 2019-20 (PDF) Αίτηση Συμμετοχής 2019-20 (pdf) Αίτηση Συμμετοχής 2019-20 (xlsx)

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Αίτηση υποψηφίου με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης του Υποβολή αίτησης συμμετοχής Υποβολή αίτησης συμμετοχής
  2. Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)
  3. Ταχυδρομική αποστολή με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:
    Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Αυγούστου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος

e-mail: pmssep-secr@uop.gr

κ. Φανή Δήμα, τηλ. 27410 74992

Παράταση υποβολής αιτήσεων: έως Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019