Μειωμένο Εισιτήριο

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Προκειμένου να μπορούν να έχουν την παραπάνω έκπτωση, οι φοιτητές εφοδιάζονται κατά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του Τμήματος με το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) το οποίο ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.