(16-03-2020) Ανακοίνωση PDF Print
There are no translations available.

Το Τμήμα μας, λόγω των έκτακτων συνθηκών και προκειμένου να διαφυλαχθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο η συνέχεια των ακαδημαϊκών διαδικασιών, παρέχει δυνατότητα εξ αποστάσεως  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-20 σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γραμματείας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτρης Βενιέρης