Βενιέρης Δημήτριος

Τηλέφωνο: 27410-74357, εσωτερικό: 5315
Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Συντονιστής της Κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική».