ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές του ΠΜΣ να προσέλθουν στις συνεντεύξεις για την αξιολόγησή τους τις παρακάτω ημέρες. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ως …