ΠΜΣ ‘Κοινωνική Πολιτική’ – Προγραμματισμός μαθημάτων ακαδ. έτους 2020-21

Τα μαθήματα του ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική για το 2020-21 θα διεξάγονται και στις τρεις κατευθύνσεις Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τουλάχιστον το 35% των μαθημάτων θα γίνουν εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση κατά την οποία οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για λόγους δημόσιας υγείας επεκταθούν, το σύνολο των μαθημάτων θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρ. εξαμήνου ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” ακ. έτους 2019-20

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20 του ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”, παρακάτω μπορείτε να δείτε ανά κατεύθυνση: