ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διοίκηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή,  επιθυμούν να την υποστηρίξουν στην επόμενη εξεταστική (Ιουνίου 2021), θα πρέπει να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στα 3 μέλη της εξεταστικής τους επιτροπής έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. […]

ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή,  επιθυμούν να την υποστηρίξουν στην επόμενη εξεταστική (Ιούνιος 2021), θα πρέπει να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στα 3 μέλη της εξεταστικής τους επιτροπής έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. […]

Τσιωτάκης Παναγιώτης

Ο Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης κατέχει Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, και Διδακτορικό στις Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών. Είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Μάθηση, τις Κοινότητες Μάθησης και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του Web 2.0. Έχει […]