Μπαγάκης Γεώργιος

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Μεθοδολογία και Πολιτικές Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος).

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:27410-75630, εσωτερικό: 5302

email
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα