Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 27410-74350, εσωτερικό: 5301

 

e-mail

Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ‘’Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’ (ΦΕΚ 1196 τ. Γ’/8-11-2012)
 
Αναλυτικό Βιογραφικό
 
Τρέχουσα θέση

2012-σήμερα:
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’
2010-σήμερα:
Διευθυντής του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2009-2012: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’
2005-2009: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’

 

Προηγούμενες θέσεις

2003-2005:
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Ανάπτυξη Εφαρμογών των ΤΠΕ για την Εκπαίδευση’’
2000-2003:
Διδάσκων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Ιωαννίνων
1993-2003:
Καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1994-2003: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέματα Διδακτικής Πληροφορικής και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1985-1994: Ερευνητής (ΕΜΥ), Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπεύθυνος Η/Υ και ανάπτυξης λογισμικού

Σπουδές

Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1980-1984). Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1985-1991). Φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος (1986-1987) και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1987-1991).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχεδιασμού, ένταξης και αξιολόγησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning), καθώς και διδακτικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και του πληροφορικού γραμματισμού. Αναλυτικότερα, το επιστημονικό-ερευνητικό έργο μου αφορά στα εξής πεδία:

 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακός Γραμματισμός και Διδακτική της Πληροφορικής
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Ανάπτυξη-αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • Επιστήμη της Φυσικής

Το δημοσιευμένο επιστημονικό-ερευνητικό έργο μου περιλαμβάνει εκατόν εξήντα μία (161) εργασίες. Αναλυτικότερα:

 • Διδακτορική διατριβή: μία (1)
 • Βιβλία: τρία (3)
 • Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων (Επιμέλεια): τέσσερα (4)
 • Σε Έγκριτα Διεθνή Περιοδικά: είκοσι  έξι (26)
 • Σε Έγκριτα Ελληνικά Περιοδικά: δεκαπέντε (15)
 • Σε Διεθνείς Τόμους (Βιβλία) με κριτές: πέντε (5)
 • Σε Ελληνικούς Τόμους με κριτές: έξι (6)
 • Σε τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων με κριτές: δεκαεπτά (17)
 • Σε τόμους Πρακτικών Εθνικών Συνεδρίων με κριτές: σαράντα οκτώ (48)
 • Σε τόμους Περιλήψεων Διεθνών Συνεδρίων με κριτές: δεκατρείς (13)
 • Σε τόμους Περιλήψεων Εθνικών Συνεδρίων με κριτές: οκτώ (8)
 • Σε Ειδικές Επιστημονικές Εκδόσεις: δεκαπέντε (15)

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ακόμη τριάντα μία (31) εργασίες:

 • Τεχνικές-Επιστημονικές Εκθέσεις: πέντε (5)
 • Εργασίες Στρογγυλής Τράπεζας σε Συνέδρια με κριτές: επτά (7)
 • Ανακοινώσεις σε Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια: δεκαεπτά (17)
 • Εκπαιδευτικά λογισμικά (συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης): δύο (2).

Πρόσφατες Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Σε Περιοδικά με κριτές

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2014). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. Procedia Computer Science, 27, 229-239

Tsiopela D. & Jimoyiannis A. (2014). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. Procedia Computer Science, 27, 207–217

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2013). Analysis of students’ participation patterns and learning presence in a wiki-based project. Educational Media International, 50(4), 306-324.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P., Roussinos D. & Siorenta A. (2013). Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0, Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 248-267.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2013). Social network analysis of students’ participation and presence in a community of educational blogging, Interactive Technology and Smart Education, 10(1), 15-30.

Jimoyiannis A. (2012). Developing a pedagogical framework for the design and the implementation of e-portfolios in educational practice. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 107-132.

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2012). Analysing students’ engagement and learning presence in an educational blog community. Educational Media International, 49(3), 183-200.

Atsoglou K. & Jimoyiannis A. (2012). Teachers’ decisions to use ICT in classroom practice: An investigation based on Decomposed Theory of Planned Behavior. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 3(2), 20-37.

Jimoyiannis A. & Angelaina S. (2012).Towards an analysis framework for investigating students’ engagement and learning in educational blogs. Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 222-234.

Jimoyiannis A. (2011). Using SOLO taxonomy to explore students’ mental models of the programming variable and the assignment statement. Themes in Science and Technology Education, 4(2), 53-74.

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students’ perceptions. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), 15-30.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2011). Exploring adult digital literacy using learners’ and educators’ perceptions and experiences: the case of the Second Chance Schools in Greece. Educational Technology & Society, 14(1), 217–227.

Jimoyiannis A. (2010). Designing and implementing an integrated Technological Pedagogical Science Knowledge framework for science teacher’s professional development. Computers & Education, 55(3), 1259-1269.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2010). Digital literacy in a lifelong learning programme for adults: Educators’ experiences and perceptions on teaching practices. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 1(1), 40-60.

Stansfield M. H., Connolly T. M., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2009). Developing a framework for best practices in sustainable virtual campuses. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 6(5), 440-459.

Cartelli A., Stansfield M. H., Connolly T. M., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008). Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses. Journal of Information Technology Education, 7, 121-134.

Siorenta A. & Jimoyiannis A. (2008). Physics instruction in secondary schools: an investigation of teachers’ beliefs towards physics laboratory and ICT. Research in Science & Technological Education, 26(2), 185-202.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2007). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme, Teacher Development, 11(2), 181-204.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2006). Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education, THEMES in Education, 7(2), 181-204.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2003). Investigating Greek students’ ideas about forces and motion, Research in Science Education, 33, 375-392

Jimoyiannis A. & Komis V. (2001). Computer simulations in teaching and learning physics: a case study concerning students’ understanding of trajectory motion, Computers & Education, 36, 183-204

Jimoyiannis A., Mikropoulos T. A. & Ravanis Κ. (2000). Student’s performance towards computer simulations on kinematics, THEMES in Education, 1(4), 357-372

Βιβλία

Jimoyiannis A. (editor). Research on e-Learning and ICT in Education. New York: Springer (2011). ISBN 978-1-4614-1082-9, e-ISBN 978-1-4614-1083-6.

Jimoyiannis A. (2010). Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education‘’. Vol I, HAICTE: Korinthos, Greece. ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010

Κεφάλαια σε βιβλία με κριτές

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2011). Educational blogging: Developing and investigating a students’ community of inquiry. In A.

Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 167-180). New York: Springer.

Jimoyiannis A., Gravani M. & Karagiorgi Y. (2011). Teacher professional development through Virtual Campuses: Conceptions of a ‘new’ model. In H. Yang & S. Yuen (eds.), Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environment (pp. 327-347), Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Factors determining teachers’ beliefs and perceptions of ICT in education. Ιn A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology, 321-334, Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Computer simulations and scientific knowledge construction. Ιn A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology, 106-120, Hershey, PA: IGI Global.

Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2013). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain

Tsiopela D. & Jimoyiannis A. (2013). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2013). Developing a Computer Science Teacher Community in Greece: Design framework and implications from the pilot. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 70-80), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain

Jimoyiannis, A., Christopoulou, E., Paliouras, A., Petsos, A., Saridaki, A., Toukiloglou, P., Tsakonas, P. (2013). Design and development of learning objects for lower secondary education in Greece: The case of computer science e-books. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 41-49), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2012). Blogs in higher education: Analysing students’ participation and presence in a community of blogging. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2012 (pp. 228-235), Lisbon, Portugal (Best emergent technology paper award)

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2011). Pedagogical and instructional design issues towards the integration of Web 2.0 tools in instruction: Implications of teachers’ training pilot courses in Greece, In A. Abraham, E. Corchado, S.-Y. Han, W. Guo, J. Corchado, A. Vasilakos (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices (pp. 530-535), Salamanca, Spain, IEEE.

Jimoyiannis A. (2010). Developing a Technological Pedagogical Content Knowledge framework for science education: Implications of a teacher trainers’ preparation program, Proceedings of the Informing Science & IT Education Conference, InSITE 2010 (pp. 597-607), Cassino, Italy.

Gravani, M. N. & Jimoyiannis, A. (2009). Factors shaping the profile of the ICT adult educator: implications from a social inclusion programme in Greece. In Papastamatis, A., Valkanos, E., Zarifis, G. K., Panitsidou, E. (Eds.), Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, E-book conference proceedings (pp. 837-844), Thessaloniki, ISBN: 978-960-243-668-4.

Stansfield M. H., Connolly T., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008), The development of models for identifying and promoting best practice in e-learning and Virtual Campuses,  in D. Remenyi (Ed.), Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (pp. 520-529), 6-7 November 2008, Agia Napa, Cyprus.

Jimoyiannis A., Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Magalhães H., Maillet K. & Koulaidis V. (2008), Virtual Campuses: A new paradigm in e-learning widening access to higher education. In C. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6th Panhellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education’’ (Vol. II, pp. 419-426), Cyprus.

Vrachnos E., Jimoyiannis A. (2008), DAVE: A Dynamic Algorithm Visualization Environment for novice learners. 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 319-323), 1-5 July, Santander, Spain.

Cartelli, A., Maillet, K., Stansfield, M. H., Connolly, T. M., Jimoyiannis, A., Magalhães, H. and Toland, J. (2008), Identifying and promoting best practice in Virtual Campuses and e-Learning. ED-MEDIA 2008 Conference (pp. 897-902), 30 June – 4 July, Vienna, Austria (Outstanding paper award).

Cartelli A., Stansfield M., Connolly T., Jimoyiannis A., Magalhães H. and Maillet K. (2008), Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses,  Proceedings of the Informing Science and IT Education Conference (InSITE 2008) (pp. 22-25), June, Varna, Bulgaria.

Connolly T., Stansfield M. H., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2007), Towards the development of a framework for promoting best practice in Virtual Campuses. European Association of Distance Teaching Universities Conference (EADTU 2007), 8-9 November, Lisbon, Portugal, http://www.eadtu.nl/conference-2007/files/BM4.pdf

Jimoyiannis A. and Komis V. (2006), Factors affecting teachers’ views and perceptions of ICT in education. In P. Isaias, M. McPherson & F. Banister (eds.), Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2006, (Vol. I, pp. 136-143), Dublin, Ireland.

Ερευνητικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2010-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Project ‘’European Resource Centre for Web2.0 Education’’, Lifelong Learning Programme, action KA3 ICT Multilateral Projects, N. 504839-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP, European Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

2007-2009: Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Project “Promoting Best Practice in Virtual Campuses (PBP-VC)”, eLearning Programme, Grant Agreement Number: 2006-4808 /001–001 ELEB12, European Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Εθνικά Προγράμματα

2011-13: Υπεύθυνος συντονισμού και επιστημονικής καθοδήγησης της Ομάδας σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής μορφής των σχολικών βιβλίων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Έργο «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Τ, Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441),Τελικός Δικαιούχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAITY)

2011-12: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών», ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Πράξη “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη” του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ & ΕΚΤ.

2010-12: Μέλος της Ομάδας Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», Συντονιστής-Υπεύθυνος για το Επιστημονικό Πεδίο Πληροφορικής-ΤΠΕ (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο)

2007-08: Μέλος της Ομάδας του Έργου – Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΕ04 ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία’’, ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ

2004-07: Επιστημονικός σύμβουλος στο Πρόγραμμα ‘’Δίκτυα Σχολείων Νομού Δωδεκανήσου’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πράξη 2.4.1ε «Εφαρμογή προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες», Τελικός Δικαιούχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2002-03: Μέλος της Επιτροπής Ν. Ιωαννίνων για το Πρόγραμμα ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας’’(επιμορφώθηκαν συνολικά 1620 εκπαιδευτικοί)
1997-2000: Συντονιστής ομάδων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, , ΕΠΕΑΕΚ, Δράση ΙΙΙ (ενέργεια 1.3.δ),

Θέσεις

2009 – σήμερα: Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2010-12: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ, Α.Φ. 221/22-6-2010)

2010-12: Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ, Α.Φ. 179/18-5-2010)

2005-13: Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Έργων

Επιστημονικές Επιτροπές

Συνιδρυτής και συνεκδότης του έγκριτου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού THEMES in Science and Technology Education, υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Διδακτική Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, http://earthlab.uoi.gr/theste

Συνιδρυτής και συνεκδότης του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Διδακτική Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, http://earthlab.uoi.gr/thete

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.