Ανακοίνωση περί μερικής καταβολής διδάκτρων Ακ. έτος 2016-17

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΠΜΣ με ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο 15/04/2016 οι φοιτητές που θα εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος είναι δυνατό να απαλλάσσονται μερικώς της καταβολής διδάκτρων έως συνολικά είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές (έως τέσσερις ανά κατεύθυνση), με βάση το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα σε συνδυασμό με το βαθμό πρόσβασης κατά την εισαγωγική διαδικασία…
Διαβάστε περισσότερα (PDF)