Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση»
Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)