Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό»
Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)