Πρόγραμμα υποστήριξης μεταπτυχιακών διατριβών

Φεβρουάριος 2017

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό Πρόγραμμα 23/Φεβ (PDF)

Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας Πρόγραμμα 23/Φεβ (PDF) Πρόγραμμα 28/Φεβ (PDF)

Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση Πρόγραμμα 23/Φεβ (PDF)

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Πρόγραμμα 24/Φεβ (PDF)

Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα του Πολίτη Πρόγραμμα 15/Φεβ (PDF)