Ανακοίνωση για νέα προκήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα προκήρυξη για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του έτους 2017-2018 θα αναρτηθεί μέχρι το τέλος του Εαρινού Εξαμήνου.

Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ανατρέχοντας στην προηγούμενη προκήρυξη είτε επικοινωνώντας με την γραμματεία του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmssep-secr@uop.gr