Πρόγραμμα υποστήριξης μεταπτυχιακών διατριβών

Ιούνιος 2017

Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας Πρόγραμμα 20 Ιουνίου (PDF)

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Πρόγραμμα 23 Ιουνίου (PDF)

Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα του Πολίτη Πρόγραμμα 20 Ιουνίου (PDF)

Εκπαιδευτική πολιτική & Διοίκηση Πρόγραμμα 26 Ιουνίου (PDF) (Ενημέρωση-διόρθωση 22/6)

Εκπαιδευτικά προγράμματα Πρόγραμμα 26 Ιουνίου (PDF) (Ενημέρωση-διόρθωση 22/6)