ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Ανακοίνωση

Οι υποψήφιοι-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ ταχυδρομικώς, αλλά προσφέρεται πλέον και η δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας On-line Αίτηση.

Σε περίπτωση υποβολής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι-ες :

  • α. να στείλουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη δ/νση pmssep-secr@uop.gr όπου θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ότι υπέβαλαν αίτηση ηλεκτρονικά και
  • β. εάν ο όγκος των αρχείων που υποβάλλονται είναι μεγάλος και ο χώρος αποθήκευσης δεν επαρκεί, να υποβληθεί οπωσδήποτε μέσω της πλατφόρμας η αίτηση, το βιογραφικό και το υπόμνημα και να αποσταλεί το υπόλοιπο υλικό ταχυδρομικώς στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος