ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 2568/11.03.2020 εγγράφου των Πρυτανικών Αρχών και της από 10.03.2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 783, Τχ. Β’) περί αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: Από σήμερα Τετάρτη 11.03.2020 έως 24.03.2020 αναστέλλεται για το κοινό η λειτουργία της ΒΙΚΕΠ και των Παραρτημάτων της. Η χρήση της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται, κατά περίπτωση, μόνο για επείγουσες ερευνητικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για την επιστροφή των δανεισμένων τεκμηρίων το χρονικό διάστημα των παραπάνω 14 ημερών δεν θα υπολογίζεται στο διάστημα δανεισμού.

H Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιβλιοθήκης Ευγενία Χοροζίδου