Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021 «Κοινωνική Πολιτική»

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β,  Αριθμός Απόφασης 7 (10-9-2018) . Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη 

Προκήρυξη 2020-21 (PDF) Αίτηση Συμμετοχής 2020-21 (pdf) Αίτηση Συμμετοχής 2020-21 (xlsx)

Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αίτηση υποψηφίου με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης του 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής
  • Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)
  • Ταχυδρομική αποστολή με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος

το αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2020.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, e-mail pmssep-secr@uop.gr, τηλ. 27410 74992.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 13:00 -17:00