Ανακοίνωση ορκωμοσίας 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένων των συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που  ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική του Φεβρουάριου 2020 έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν το πτυχίο τους από την Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μετά το πέρας της 31ης Ιουλίου 2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους με την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να … (Διαβάστε την συνέχεια της ανακοίνωσης)