Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι 22 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τηλέφωνα: 27410-74999, 27410-74992 (κ.Βιβή Ασπρούδη).

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://dsep.uop.gr/pms/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τηλέφωνα: +357 22842020

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: DL.admissions@unic.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://www.unic.ac.cy/DL

Αίτηση εισδοχής στο ΠΜΣ (xls)