Μέλη ΔΕΠ PDF Εκτύπωση
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γνωστικό  Αντικείμενο

Τηλέφωνο 

Εσωτερικό

e-mail

Βενιέρης Δημήτριος (Δ/ντής ΠΜΣ "κοινωνικη Πολιτική)

Καθηγητής

Κοινωνική Πολιτική 27410-74980

5200

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γαζή Φωτεινή (Έφη)

Καθηγήτρια

Θεωρία της ιστοριογραφίας – Νεότερη ιστορία 27410-75634 5306 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Σχολική Εκπαίδευση: Πολιτικές και Πρακτικές

27410-74986

5207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Καρακατσάνη Δέσποινα

Καθηγήτρια

Επιστήμες της εκπαίδευσης: Εξέλιξη εκπαιδευτικών θεσμών και θεωριών 27410-74984 5205 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Κατσής Αθανάσιος (Πρύτανης)

Καθηγητής

Στατιστική, με έμφαση στην εκπαιδευτική έρευνα 27410-74980 5200

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νικολακάκη Μαρία

Καθηγήτρια

Παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία 27410-74983 5204

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Καθηγητής

Συγκριτική αντεγκληματική πολιτική

27410-74982

5203

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σουλιώτης Κυριάκος (Κοσμήτορας)

Καθηγητής

Πολιτική υγείας 27410-74989 5210 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τζιμογιάννης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

Καθηγητής

Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Ηλεκτρονική Μάθηση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτικές

27410-74996

5199

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τσακίρη Δέσποινα

Καθηγήτρια

Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Μικρο και Μακρο Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις

27410-74988  5209 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

27410-74987 

5208

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φιλοσοφία και Γενική Θεωρία του Δικαίου 27410-74981 5202

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Φερώνας Ανδρέας 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης

27410-74359

5317

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Φεφές Μιχάλης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευρωπαϊκοί θεσμοί και κοινωνική οικονομία 

27410-75632

5304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Φωτόπουλος Νίκος (Δ/ντής ΠΜΣ "Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διοίκηση" & Δ/ντής ΠΜΣ "Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό & Πολιτικές Απασχόλησης)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

27410-74353

5311

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κουτσαμπέλας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Ποσοτικές Προσεγγίσεις στις Εκπαιδευτικές Ανισότητες 27410-75638 5319 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αγγελάκη Μαρίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία

Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Μπούρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολιτικές Διαχείρισης Γνώσης και Καινοτομίας     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.