Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης Εκτύπωση
 
 
Συγκρότηση 7μελών επιτοπών κρίσης

 Εκλογή  σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού"

 

ΓΣΕΣ67 Συγκρότηση 7μελούς "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού"

Απόφαση Συγκρότησης 7μελούς "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού" 

 

Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη