(Ορθή Επανάληψη) ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Ειδίκευση: “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”:  (Δείτε το πρόγραμμα εδώ) Ειδίκευση: “Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας”:  (Δείτε το πρόγραμμα εδώ) Ειδίκευση: “Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΠΜΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”

Ειδικεύσεις: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, δείτε το πρόγραμμα εδώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, δείτε το πρόγραμμα εδώ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, δείτε το πρόγραμμα εδώ.

ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021 – 22

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για το ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες στο πλαίσιο των εγγραφών καθώς και εκείνων που προβλέπονται για τις αιτήσεις απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης: Ανακοίνωση εγγραφών Αίτηση εγγραφής Μεταπτυχιακών Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης

ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021 – 22

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ανακοίνωση εγγραφών Απαλλαγή τελών φοίτησης, προθεσμίες και δικαιολητικά Αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης Αίτηση εγγραφής Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” 2021-22 – Διεξαγωγή Συνεντεύξεων

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων: Για την Τετάρτη 15/09/2021 εδώ. Πέμπτη 16/09/2021 εδώ. Οδηγίες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης COVID 19, εδώ.