ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών

Πρόγραμμα ειδίκευσης “Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας” πατήστε εδώ. Πρόγραμμα ειδίκευσης “Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” πατήστε εδώ.

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” Πρόγραμμα εξεταστικής ειδικεύσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 ανά ειδίκευση: Πολιτικές για τις κοινωνικές διακρίσεις, τη μετανάστευση και την ιδιότητα του πολίτη Οικονομία διοίκηση και πολιτική υγείας Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2022 «Κοινωνική Πολιτική»

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής ειδικεύσεις: α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη β) Οικονομία, Διοίκηση και […]

ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διοίκηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή,  επιθυμούν να την υποστηρίξουν στην επόμενη εξεταστική (Ιουνίου 2021), θα πρέπει να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στα 3 μέλη της εξεταστικής τους επιτροπής έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. […]

ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή,  επιθυμούν να την υποστηρίξουν στην επόμενη εξεταστική (Ιούνιος 2021), θα πρέπει να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στα 3 μέλη της εξεταστικής τους επιτροπής έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. […]

ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”: Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ. Γραμματεία ΠΜΣ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Tηλ.επικοινωνίας: 27410-74992 Ώρες λειτουργίας: 13:00-17:00