Διαδικασία ελέγχου κειμενικής ταύτισης ΜΔΕ – ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ‘Κοινωνική Πολιτική’ αποφάσισε τη γενικευμένη αξιοποίηση της πλατφόρμας κειμενικής ταύτισης Turnitin που προφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ). Σκοπός είναι η κατοχύρωση των συγγραφέων των ΜΔΕ και του Ιδρύματος αλλά και η αποτελεσματικότερη […]

Τελετή ορκωμοσίας 26 Νοεμβρίου 2019

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος (προπτυχιακών μεταπτυχιακών και διδακτόρων). Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση που ακολουθεί.

Τελετή ορκωμοσίας 26 Νοεμβρίου 2019

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος (προπτυχιακών μεταπτυχιακών και διδακτόρων). Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση που ακολουθεί.

ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” – Διαδικασία καταβολής διδάκτρων & προυποθέσεις απαλλαγής

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.700 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: