ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί αλφαβητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016.

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη» και «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα