ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΜΣ 17-18 (Ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ονομαστικοί κατάλογοι των υποψηφίων ανά κατεύθυνση θα είναι αναρτημένοι έξω από κάθε αίθουσα συνέντευξης. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Η διαδικασία των  Ορθή επανάληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΟΝΟΜΑΤΑ

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές όλων των Κατευθύνσεων σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.30-18.30. Στην παραπάνω εξέταση θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι φοιτητές που … 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές του ΠΜΣ να προσέλθουν στις συνεντεύξεις για την αξιολόγησή τους τις παρακάτω ημέρες. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ως …