ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Ορθή Επανάληψη Ωρολογίων Προγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Ειδικεύσεις: “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”:  (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ) “Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας”: (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ) “Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ)