Κουλαϊδής Βασίλειος

Καθηγητής Παιδαγωγικής,

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Παν. Πελοποννήσου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 27410-74980, εσωτερικό: 5200

e-mail  email #2

 

Βιογραφικό Σημείωμα

1. ΣΠΟΥΔΕΣ

1. 1970-1975: Bασικές σπουδές στο τμήμα Xημικών Mηχανικών E.M.Π.
2. Iουλ.1975: Δίπλωμα Xημικού Mηχανικού (βαθμός 7.13 – Λίαν Kαλώς).

Kατά το διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος των βασικών σπουδών (Iουλ. 1975) μέχρι την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών (Σεπτ. 1983) εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και δίδαξα στη Mέση Eκπαίδευση.

3. 1983-1984: Σπουδές για το Academic Diploma στο Institute of Education, University of London στο τμήμα: Curriculum Studies.
4. 1984-1987: Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Institute of Education – Curriculum Studies: Science Education, University of London.

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Λέκτορας και στη συνέχεια (Oκτ. 1992) επίκουρος καθηγητής στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Π. T. Δ. E. (1989- 1993).
 • Visiting Scholar στο Institute of Education, Univ. of London (Oκτ.1992-Mαρ.1993 & Μαρτ.-Απρ. 2000).
 • Eπίκουρος καθηγητής στο Παν. Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – – Π.Τ.Δ.Ε.  (Απρ.1993-Φεβρ.1997).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παν. Πατρών – Π.Τ.Δ.Ε. (Φεβρ.1997-Σεπτ.2000).
 • Διευθυντής του Τομέα και του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής (Σεπτ.1997-Σεπτ.2000).
 • Αντιπρόεδρος του Διδασκαλείου/Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Πατρών (Φεβρ1997-Σεπτ.2000).
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Πατρών (Σεπτ.1999-Ιουν.2001).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των “Σπουδών στην Εκπαίδευση” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ιουν.2000-Μάϊος 2001).
 • Συντονιστής της ΘΕ “Διδακτική των Φυσικών Επιστημών” και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από Σεπτ. 2001).
 • Καθηγητής στο Παν. Πατρών – Π. T. Δ. E. (Σεπτ. 2000-Ιουν.2003).
 • Καθηγητής στο Παν. Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (από Ιουν. 2003 μέχρι σήμερα).
 • Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν. Πελοποννήσου, (Ιουν 2003-Σεπτ. 2008).

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Mέλος ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του Eθνικού Aπολυτηρίου (Iουλ. – Σεπτ. 1996).
 • Eιδικός σύμβουλος του Yπουργού Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Aυγ. – Σεπτ. 1996).
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Οκτ. 2000-Νοε. 2004).
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεκ.2000-Μαρτ.2004).
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Παιδείας του ΟΟΣΑ  (Δεκ.2000-Ιουν. 2004).
 • Μέλος του Board of Participating Countries του PISA/OOSA (Δεκ. 2000-Ιουν. 2004).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας (Ευρωπαϊκή Ένωση) σε θέματα Παιδείας (Ιαν. 2002-Ιουν.2003).
 • Υπεύθυνος στο FCT (Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia) του υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογία και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που αφορούν στην Εκπαίδευση (Μαρτ. 2005 – Σεπτ. 2011).
 • Συντονιστής (υπεύθυνος της επιτροπής) για την αξιολόγηση των ερευνητικών μονάδων για την Εκπαίδευση των Πανεπιστημίων της Πορτογαλίας (Απρ. 2006 – Σεπτ. 2008).
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Πορτογαλίας ( Ιουν. 2009 – Ιουλ. 2012).
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Νοε. 2009 – Ιουλ. 2012).

4.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Δέκα (10) βιβλία στην ελληνική και ένα (1) βιβλίο στην αγγλική γλώσσα.
 • Περισσότερα από 80 άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με το σύστημα της τυφλής κρίσης.
 • Δεκαπέντε (17) κεφάλαια σε βιβλία (10 στην ελληνική και 7 στην αγγλική γλώσσα).
 • Δέκα έξι (16) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.
 • Μεγάλο αριθμό άρθρων σε ελληνικά συνέδρια και το εθνικό τύπο.

Στο Παράρτημα Α υπάρχει κατάλογος των δημοσιεύσεων και στο Παράρτημα Β κατάλογος των ερευνητικών έργων.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Eκπρόσωπος του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας (TEE) στον Eλληνικό Oργανισμό Tυποποίησης (EΛ.O.T.) από Σεπτ. 1978-Iαν. 1980.
 • Mέλος της συντονιστικής ομάδας εργασίας του Yπουργείου Παιδείας για την αναμόρφωση των Aναλυτικών προγραμμάτων και Διδακτικών Bιβλίων του Γυμνασίου, υπεύθυνος για το μάθημα της Xημείας (από Σεπτ. 1988-Mάϊο 1989).
 • Kριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Kριτής εργασιών για διεθνή συνέδρια.
 • Kριτής ερευνητικών προτάσεων της ΓΓET και της EE των Πανεπιστημίων Aθηνών, Ιωαννίνων και Θράκης.
 • Mέλος επιστημονικών επιτροπών και πρόεδρος σε συνεδριάσεις ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
 • Mέλος εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών σε ελληνικά και ξένα      Πανεπιστήμια.
 • Mέλος εξεταστικής επιτροπής του IKY για την εξειδίκευση “Διδακτική των Φυσικών Eπιστημών”.
 • Mέλος των παρακάτω επιστημονικών εταιριών και σωματείων:

α. Tεχνικό Eπημελητήριο Eλλάδος.
β. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).
γ. European Science Education Research Association (ESERA).
δ. International Organization for Science and Technology (IOESTE).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1. Διατριβές

 • Koυλαϊδής B., (1975), Eνισχυμένα πολυμερή: σύστημα πολυπροπυλενίου – γραφίτου, αιθάλης, (Διπλωματική εργασία), Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, Aθήνα, σελ. 62.
 • Koulaidis V., (1987), Philosophy of Science in relation to curricular and pedagogical issues: A study of science teachers’ opinions and their implications, (Διδακτορική διατριβή), University of London,  London, σελ. 341.

2. Βιβλία

 • Kουλαϊδής, B. (επ.), (1994), Aναπαραστάσεις του Φυσικού Kόσμου: Γνωστική, Eπιστημολογική και Διδακτική προσέγγιση, Aθήνα: Gutenberg.
 • Κουλαϊδής, B. και Ραβάνης, K. (επ.), (1998) Νέες Τεχνολογίες, Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για μαθητές προ-σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κουλαϊδής, B. (επ.), (2000), Διδακτική Φυσικών Επιστημών, 2 Τόμοι, Αθήνα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ. & Χρηστίδου, Β., (2002), Τα κείμενα της Τεχνο-επιστήμης στον δημόσιο χώρο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κουλαϊδής, Β. (επ.), (2003), Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνοπτική εικόνα σε αριθμούς, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Koulaidis, V. (επ.), (2004) Quality of Education: Teachers Professional Training and Development. Conference Proceedings, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Κουλαϊδής, Β. (επ.), (2005), Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., (2006), Ελληνική νεολαία: Όψεις Κατακερματισμού, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κουλαϊδής, Β. (επ.) (2007), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις γα την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης, Αθήνα: ΟΕΠΕΚ
 • Κουλαϊδής Β., Αποστόλου Α., Καμπουράκης, Κ. (επ.) (2008), Η Φύση των Επιστημών – Διδακτικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Child Servises
 • Κουλαϊδής Β., &  Τσατσαρώνη  Α.  (επιμ.) (2010), Παιδαγωγικές πρακτικές: Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.

3. ‘Aρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 • Koulaidis V. και Ogborn J., (1988), Use of systemic Networks in the development of a Questionnaire to elicit Views of the Philosophy of Science, στο: International Journal of Science Education,  vol. 10, no. 5.
 • Koulaidis V. και Ogborn J., (1989), Philosophy of Science: An empirical study of teachers’ views, στο: International Journal of Science Education, vol. 11, no. 2.
 • Koulaidis V. και Ogborn J., (1995), Science Teachers’ philosophical assumptions: how well do we understand them?, στο: International Journal of Science Education, vol.17, no.3.
 • Koulaidis, V. and Tsatsaroni, A. (1996), A Pedagogical Analysis of Science Textbooks: How can we proceed?, στο: Research in Science Education, Vol.26, no.1.
 • Christidou V. and Koulaidis V., (1996), Children’s models of the ozone layer and depletion, στο: Research in Science Education, vol.16, no.4.
 • Hatzinikita V. and Koulaidis V., (1997), Pupils ideas on conservation during changes in the state of water, στο: Research in Science and Technological Education, vol.15, no.1.
 • Maskill R., Cachapuz A., and Koulaidis V., (1997), Young pupils’ ideas about the microscopic nature of matter in three different European countries, στo: International Journal of Science Education, vol. 19, no. 6.
 • Christidou V., Koulaidis V. and Christidis Th. (1997), Children’s use of metaphors in relation to their mental models: The case of the ozone layer and its depletion, στο: Research in Science Education, vol.27, no.3.
 • Hatzinikita V. & Koulaidis V., (1998) Representations des eleves de l’ ecole primaire sur les changements des systemes physico-chimiques: Systeme de classification, στο: Didaskalia, no. 12.
 • Kokkotas P., Vlachos  I. and Koulaidis V., (1998), Teaching the topic of the particulate nature of matter in prospective teachers’ training courses, στο: International Journal of Science Education, vol.20 no.3.
 • Koulaidis V., Christidou V., (1999), Models of students’ thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, στο: Science Education, vol. 83. (62 ετεροαναφορές – τελευταία αναφορά το 2012)
 • De Jong O., Ahtee M., Goodwin A., Hatzinikita V. and Koulaidis V., (1999), An international study of prospective teachers’ pedagogical content knowledge and concerns: the case of teaching “combustion” στο: European Journal of Teacher Education, vol. 22, no 1.
 • Koulaidis, V., Dimopoulos, K. and Sklaveniti, S., (2002), The Texts of Science and Technology in the Public Domain: School Science Textbooks and Daily Press Articles, στο: International Journal of Learning, vol. 7.
 • Dimopoulos, K. & Koulaidis, V., (2002), The Socio-epistemic Constitution of Science and Technology in the Greek Press: An Analysis of its Presentation, στο: Public Understanding of Science, vol.11, no.3.
 • Koulaidis, V., Dimopoulos, K., & Matiatos, S.,  (2002), Science and Technology Centers as ‘Texts’, στο: International Journal of Learning, vol. 8.
 • Ravanis K., Papamichael Y., Koulaidis V., (2002), Social marking and conceptual change: the conception of light for ten-year old children – Condiciones de cambio conceptual en el entendimiento de luz para los niños de diez años, στο: Revista de Education en Ciencia, vol. 3 (1).
 • Dimopoulos, K. & Koulaidis, V., (2003), Science and Technology Education for Citizenship: The potential role of the Press, στο: Science Education, vol.87, no.2.
 • Dimopoulos, K., Koulaidis, V. & Sklaveniti, S., (2003), Towards an analysis of visual images in the school science textbooks and the press’ articles about science and technology, στο: Research in Science Education, vol.33, no.2.
 • Matiatos, S., Dimopoulos, K. & Koulaidis, V., (2003), Science Centers as sites for Learning: the case of a Greek environmental center, στο: Mediterranean Journal of Educational Studies, vol.8, no.1.
 • Koulaidis, V. & Dimopoulos, K., (2003), Science Education in Primary and Secondary Level: An analysis of the discursive transitions across different modalities of the pedagogic discourse, στο: International Journal of Learning, vol.10.
 • Christidou, V., Dimopoulos, K. & Kou laidis, V., (2004), Constructing Social Representations of Science and Technology: The role of metaphors in the Press and the Popular Scientific Magazines, στο: Public Understanding of Science, vol.13, no.3.
 • Dimopoulos, K., Koulaidis, V. & Sklaveniti, S., (2005), Towards a framework of socio-linguistic analysis of science textbooks: the Greek case, στο: Research in Science Education, vol.35, no.2-3.
 • Hatzinikita, V., Koulaidis, V. and Hatzinikitas, A., (2005), Modelling pupils’ understanding and explanations concerning changes in matter στο: Research in Science Education, vol.35, no.4.
 • Dimopoulos, K. & Koulaidis, V., (2006), School Visits to a Research Center as a Form of Non-Formal Science Education, στο: International Journal of Learning, vol.12.
 • Koulaidis, V. & Dimopoulos, K., (2006), The Co-deployment of Visual Representations and Written Language as Resources for Meaning Making in Greek Primary School Science Textbooks, στο: International Journal of Learning, vol.12.
 • Koulaidis, V., Dimopoulos, K., Tsatsaroni, A. & Katsis, A., (2006), Young People’s Relationship to Education: The Case of Greek Youth, στο: Educational Studies, vol. 13, no 4.
 • Apostolou A. & Koulaidis V. (2010), Epistemology and science education: a study of epistemological views of teachers, στο: Research in Science & Technological Education, 28(2), 149–166.
 • Miller, St. et al (including Koulaidis, V.) (2011) Can Science Communication Workshops Train Scientists for Reflexive Public Engagement? The ESConet Experience, στο: Science Communication, 33, 239-263.
 • Lemkuhl, M., Karamanidou, C., Tuomo, M., Petkova, C., and Koulaidis, V. (as member of AVSA team) (2012) Scheduling Science on TV. A comparative analysis of the representations of science in 11 European countries, στο: Public Understanding of Science, 21(8), 1002-1018.
 • Anyfandi, G., Koulaidis, V., & Dimopoulos, K. (accepted for publication for end of 2013) A Socio-Semiotic Framework for the Analysis of Exhibits in a Science Museum, στο: Semiotica.

4.  Kεφάλαια σε Bιβλία – Μελέτες

 • Kουλαϊδής B. (1992), Aξιολόγηση και Aναλυτικά Προγράμματα, στο: Aπ. Aνδρέου (επ.), Aξιολόγηση του Eκπαιδευτικού έργου: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Aθήνα: Eκδοτικός όμιλος και OIEΛE.
 • Kουλαϊδής B., (1995), Eπιστήμες της Διδακτικής διαμεσολάβησης: Oριοθέτηση και οργάνωση, στο: Hλ. Mατσαγγούρας (επ.), H εξέλιξη της Διδακτικής. Eπιστημολογική Θεώρηση, Aθήνα: Gutenberg.
 • Kontogiannopoulou-Polydorides G., Koulaidis V., Stamelos G. and Solomon J., (1996), Educational Monitoring in Greece, στο: W.J. Pelgrum and W.G.R. Stoel (eds), Methods of Educational Monitoring in the European Union: Country reports and synthesis, University of Twente: Octo.
 • Kontogiannopoulou-Polydorides G., Koulaidis V. and Solomon J., (1996), Greece, στο: D. Robitaille, National Contexts for Mathematics and Science Education: An Encyclopedia of the Education Systems participating in TIMSS, Vancouver: Pacific Educational Press.
 • Koulaidis V., (1997), White paper and Country Report: Greece, στο: J.M. Gago and J. Solomon, Scientific Culture in Europe, Brussels, XII Directorate General.
 • Κουλαϊδής Β. και Τσατσαρώνη Α., (2000), Προς ένα πλαίσιο για την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων. Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών, στο: Π. Κόκκοτας (επ.), Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Σύγχρονοι Προβληματισμοί, Aθήνα: Gutenberg.
 • Χατζηνικήτα Β. και Κουλαϊδής Β., (2000), Αναπαραστάσεις μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τις μεταβολές φυσικο-χημικών συστημάτων: Σύστημα ταξινόμησης, στο: Π. Κόκκοτας (επ.), Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Σύγχρονοι Προβληματισμοί, Aθήνα: Gutenberg.
 • Δημόπουλος, Κ. και  Κουλαϊδής Β., (2001), Δημόσιες Αντιλήψεις για την Επιστήμη και την Τεχνολογία: Τύπος και Πολίτης, στο: Π. Κόκκοτας (επιμ.), Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές, Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Koulaidis, V., Dimopoulos, K. and Sklavenitis, S., (2002), Analysing the texts of Science and Technology: School Science Textbooks and Daily Press Articles in the Public Domain, στο: Β.Cope, G.Varnava-Skoura and M.Kalantzis (eds.), Learning for the Future: New Worlds, New Literacies, New Learning, New People, Sydney: Common Ground.
 • Miller, S., Caro, P., Koulaidis, V., de Semir, V., Staveloz, W., Vargas, R., (2002), Report from the Expert group Benchmarking the Promotion of RTD culture and Public Understanding of Science, European Commission.
 • Koulaidis, V. & Dimopoulos, K., (2003), Educating Teachers for Scientific Literacy in Greece, στο: R.Sultana (ed.), Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region, New York: Peter Lang.
 • Κουλαϊδής, Β., & Δημόπουλος, Κ., (2003), Τα «επικοινωνιακά πεδία» της επιστήμης και της τεχνολογίας: από το εσωτερικό στο δημόσιο, στο: Τ. Βαρνάβα –Σκούρα (επιμ.), Ερευνητικές οπτικές-Εκπαιδευτικές προοπτικές, 191-203, Αθήνα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Δημόπουλος. Κ., & Κουλαϊδής, Β., (2005), Η επίσκεψη σε ένα ερευνητικό κέντρο ως μη τυπική μορφή εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, στο: Δ. Κολιόπουλος, Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, 145-169, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Koulaidis, V. & Dimopoulos, K., (2006), Raising Public Awareness about Science and Technology: Shifting Agendas as a Result of Socio-Cultural Shifts in Knowledge Reproduction, Proceedings of the 9th International Conference on Public Communication of Science and Technology, Seoul, 17-19 May 2006.
 • Κουλαϊδής, Β., (2007), Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και οικονομία: Τυπολογία πρακτικών, στο: Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης και Γ. Πανούσης (επ.), Η μεταρρύθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, 281-292, Αθήνα: Παπαζήσης
 • Κουλαϊδής Β., Αποστόλου, Α. (2008), Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στο: Β. Κουλαϊδής, Α. Αποστόλου και κ. Καμπουράκης, (επ.), Η Φύση    των Επιστημών – Διδακτικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Child Servises
 • Κουλαϊδής, Β., & Δημόπουλος, Κ., (2010), Παιδαγωγικές πρακτικές στο ελληνικό σχολείο:  Αναγνώσεις διδακτικών βιβλίων,  στο Β.  Κουλαϊδής &  Α.  Τσατσαρώνη  (επιμ.), Παιδαγωγικές πρακτικές: Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κουλαϊδής, Β., & Ανυφαντή, Α., (2010), Παιδαγωγικές πρακτικές στο επιστημονικό μουσείο: έκθεμα και η ανάγνωση του μηνύματος, στο Β.  Κουλαϊδής &  Α.  Τσατσαρώνη  (επιμ.), Παιδαγωγικές πρακτικές: Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Τσατσαρώνη, Α., & Κουλαϊδής, Β.,(2010), Παιδαγωγικός λόγος παιδαγωγική πρακτική: θεωρητικοί όροι, προβληματική και πεδίο εφαρμογής, στο Β.  Κουλαϊδής &  Α.  Τσατσαρώνη  (επιμ.), Παιδαγωγικές πρακτικές: Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κουλαϊδής, Β., & Τσατσαρώνη, Α., (2010), Συμπεράσματα και προοπτικές: έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική, στο Β.  Κουλαϊδής &  Α.  Τσατσαρώνη  (επιμ.), Παιδαγωγικές πρακτικές: Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Anyfandi, G., Koulaidis, V., & Dimopoulos, K., (2010), A Social-semiotic Framework for the Analysis of Science Exhibits,  στο A. Filippoupoliti (ed.), 102-149, Science Exhibitions: Communication and Evaluation. London: Museums Etc.

5. Κεφάλαια σε τόμους διεθνών συνεδρίων.

 • Bliss J., Koulaidis V., Sakonidis C. και Ogborn J., (1989), A cross-cultural study in  England, Greece and Spain of childrens’ ideas about what is really true in four curriculum subjects: Mathematics, Science, History and Religion στο: Ch. Keitel (ed.), Mathematics, Education, and Society, Paris: UNESCO/Division of Science, Technical and Environmental Education.
 • Koulaidis V. and Christidou I., (1993), Teacher’s views on the greenhouse effect, στο: Conference Proceedings, Eurorean Conference “TOUCH ’92”.
 • Kokkotas P., Koulaidis V., Karanikas Y., Tsatsaroni A., and Vlachos Y., (1994), The Language of Physics: A Case Study of the Concept of Force in Primary Education, στο: C. Bernadini, C. Tarsitani and V. Vincentini (eds), Thinking Physics for Teaching, London: Plenum.
 • Koulaidis V. and Christidou I., (1994), Childrens’ misconceptions and cognitive strategies  regarding the understanding of the ozone layer depletion, στο: Proceedings,  International Conference on childrens’  misconceptions, Cornell University.
 • Koulaidis V., (1995), Science teaching and epistemology: The selection/construction of content, στο: Laszlo Kovacs, (ed.) History of Science in Teaching Physics, Tomus I, Studia Physica Savariensia (SPS), University of Szobathely.
 • Koulaidis V. and Christidou I., (1995), Children’s Use of Metaphors: Understanding of the Greenhouse Effect, στο: Conference Proceedings, Conference of the International Geographical Union: Environment and quality of life, Charles University of Prague, Praha: Kincl and Hauner.
 • Kyrtsis A. A., Koulaidis V. and Kouzelis G. (1995), The cultural background of quantitative research on public understanding of science and technology, εργασία που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο: Public Understanding of Science and Technology, Wissenschaftszentrum Berlin (WZB).
 • Tselfes V. and Koulaidis V., (1995), Science Education and Conceptual Change: the non-linear, dynamic perspective, στο: Symposium on Conceptual Change (European Association for Research on Learning and Instruction, Friedrich-Schiller-University of Iena.
 • Koulaidis V., (1996), Is Chemistry Education a scientific discipline? An Epistemological Perspective, στο: Proceedings, III ECRICE Conference, University of Lublin.
 • Koulaidis V., Hatzinikita V. and Kokkotas P., (1996), Primary Science Curricula: changes of matter, στο: Proceedings, III ECRICE Conference, University of Lublin.
 • Hatzinikita V. and Koulaidis V., (1996), Pupils’ models of explanations on changes of matter, στο: Proceedings, III ECRICE Conference, University of Lublin.
 • Kokkotas P., Vlachos G. and Koulaidis V. (1996), Teaching the particulate nature of matter in teachers’ training courses, στο: Proceedings, III ECRICE Conference University of Lublin.
 • Hatzinikita V., Koulaidis V.,  Sklaveniti S., and Tsatsaroni A. (1996) Approfondir la Science et “Lire” les Manuels Scolaires Scientifiques, στο: A. Giordan, J.-L. Martinanand et D. Raichvarg (eds), Les sciences, les techniques et leurs publics, Chamonix: Centre Jean Franco.
 • Koulaidis V. και Tsatsaroni A., (1996), Virtuality and the fields of theory and practice in science. Implications for the teaching of science and technology, στο: Jerusalem International Science and Technology Education Conference on Technology Education for a Changing Future: Theory, Policy and Practice, University of Jerusalem.
 • Koulaidis V., (1995), Empirical Research Paradigms: The case of Science Education, στο: Chr. Wulph (ed.) (1996), Education in Europe: An Intercultural task, Munster: Waxmann Verlag.
 • Koulaidis V. και Tsatsaroni A., (1996), A framework for analysing Science Τextbooks: A Socio-epistemic Approach, στο:  M. Kοndili and I. Papamichael (eds), School textbooks in first school age, UNESCO press.
 • Hatzinikita V.,  Koulaidis V. and Christidis Th. (1997),  Causality in pupils’ thinking concerning changes of matter στο: Proceedings, University of Dortmund.
 • Koulaidis V., Hatzinikita V. and Sklaveniti S., (1997) Les idees des instituteurs concernant les manuels scolaires des Sciences Physiques, στο: A. Giordan, J.-L. Martinand & D. Raichvarg (eds), Actes de XIXes Journees Internationales sur la Communication, l’Education et la Culture Scientifiques et Industrielles: Sciences, Technologies et Citoyennete, U.F. de Didactique / Universite Paris 7.
 • Koulaidis V. and Hatzinikita V., (1998), Science education in primary teachers’ training university courses: actual situation and perspective, in Proceedings of Symposium “Education of Science Teachers”,  Maria Curie Sklodowska University, Poland, pp. 105-112.
 • Koulaidis V., Hatzinikita V. and Sklaveniti S., (1998), Materiel pictural des manuels scolaires et construction de la subjectivite: Un cadre d’ analyse, στο: A. Giordan, J. L. Martinand and D. Raichvarg (eds.) XXes Journales Internationales sur la Communication, L’ Education et la Culture Scientifiques et Industrielles. Formation a la mediation et a l’ enseignement – enjeu, practiques, acteurs, U.F. de Didactique/ Universite Paris 7.
 • Rogakos D., Koulaidis V., Hatzinikita V., (1999), Sustainability in Curriculum development: The case of VAEST Project. In M. Kailia et al. (eds.), Proceedings of the Conference on Sustainable Development in the Islands and Roles of Research and Higher Education, (in the form of CD-ROM).
 • Koulaidis V., Hatzinikita V., Tsatsaroni A. and Apostolou A., (2000), Regles d’ identification et de realization: Un cadre pour reconsiderer les pratiques educatives, στο: Giordan A., Martinand J., L., Raichvarg D., (eds.) XXΙIes Journees Internationales sur la Communication, l’Education et la Culture Scientifiques et Industrielles, U.F. de Didactique/ Universite Paris 7.
 • Koulaidis V. and Dimopoulos K., (2000), Teachers’ education for scientific literacy, στο: Selmun Seminar 2000, Teacher Education in the Mediterranean Region: Responding to the Challenges of Societies in Transition, Valleta: University of Malta.
 • Dimopoulos K. and Koulaidis V., (2000), A study of the way Science and Technology are presented in the Greek daily press: Linguistic codes and social impacts, στο: World in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st  Century, Vienna: University of Vienna.
 • Dimopoulos K., & Koulaidis, V., (2001), A study of the way Science and Technology is presented in Greek daily press: Linguistic codes, Visual Codes and Social impacts, στο: Proceedings of the 1st IOSTE Symposium in Southern Europe ‘Science and Technology Education: Preparing future citizens’, Nicossia: University of Cyprus.
 • Dimopoulos, K., Koulaidis, V., Christidou, V., (2001), The role of press in public perception of scientific issues: the case of the ‘Greenhouse effect, στο: Proceedings of the 1st IOSTE Symposium in Southern Europe ‘Science and Technology Education: Preparing future citizens’, Nicossia: University of Cyprus.
 • Koulaidis, V., & Dimopoulos, K., (2002), Teachers’ Education for Scientific Literacy, στο: N. Bizzo, C. S. Kawasaki, F. Feracioli, & V. L. Rosa (Eds.), στο: Proceedings of the X International Organization of Science and Technology Education Symposium: Rethinking Science and Technology Education to Meet the Demands of Future Generations in a Changing World, Foz do Iguaru, Brazil.
 • Koulaidis, V., Dimopoulos, K., & Matiatos, S.,  (2002), Science and Technology Centers as ‘Texts’, Proceedings of Learning Conference 2002, 5-21, Beijing: University of Beijing.
 • Dimopoulos, K., & Koulaidis, V., (2003), Schools and Informal Science Education Institutions as science learning Εnvironments: Towards a framework for in-service training of science educators, Proceedings of the 28th Conference of ATTE-The Association for Teacher Education in Europe, Faculty of Education, University of Malta.
 • Koulaidis, V. & Dimopoulos, K.,  (2009), An analysis of the discursive transitions, in M.  Horsley (ed.), Proceedings of the 9th International Conference on Learning and  Educational Media: Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and  Educational Media, IARTEM (International Association for Research on Textbooks and  Educational Media), Tonsberg, Norway, 5-8 September, 2008.
 • Karamanidou, C., Dimopoulos, K., Koulaidis, V., Lemkuhl, M., (2010), Science and Technology in TV: the cases of Greece and Cyprus, Proceedings of the 11th  International  Conference on Public Communication of Science and Technology, New Delhi, India.

6. ‘Aρθρα σε Eλληνικά περιοδικά

 • Kουζέλης Γ. και Kουλαϊδής B., (1988), Διαδικασίες μάθησης: εναλλακτικές λύσεις και οι συνέπειές τους στη Διδακτική των Φυσικών Eπιστημών, στη: Nέα Παιδεία, τ. 48.
 • Kουλαϊδής Β. και Kουζέλης Γ., (1990), Για την παραδειγματική συγκρότηση της Διδακτικής των Φυσικών Eπιστημών: Mια επιστημολογική προσέγγιση, στη: Nέα Παιδεία, τ. 53.
 • Kουλαϊδής B. και Pάπτης N., (1992), O υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης: H περίπτωση της διδασκαλίας των Φυσικών Eπιστημών, στη: Nέα Παιδεία,  τ. 61, σελ. 141-153.
 • Tσελφές B. και Kουλαϊδής B.(1994), Mια διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τη σχέση ‘θερμότητας’ και ‘φωτός’ , στη: Σύγχρονη Eκπαίδευση, τ. 76, σελ. 51-58.
 • Kουλαϊδής B., Xρηστίδου I. και Brosnan T., (1994), Oι απόψεις των δασκάλων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το στρώμα του όζοντος, στη: Σύγχρονη Eκπαίδευση, τ. 79, σελ. 60-66.
 • Kουλαϊδής B., (1994), Eπιστημολογία και κατασκευή Aναλυτικών Προγραμμάτων: H επιλογή Περιεχομένου για την διδασκαλία των Φυσικών Eπιστημών, στη: Σύγχρονη Eκπαίδευση, τ. 75, σελ. 22-29.
 • Kουλαϊδής B. και Tσελφές B., (1995), Eνέργεια: Mια διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών με βάση τη χρήση της, στη: Σύγχρονη Eκπαίδευση, τ. 80, σελ.71-82.
 • Tζιμογιάννης A., Mικρόπουλος A. και Kουλαϊδής B. (1995), O Yπολογιστής στη διδασκαλία της Φυσικής: Mία άμεση εφαρμογή με χρήση φύλλων εργασίας, στη: Σύγχρονη Eκπαίδευση, τ. 85, σελ. 38-46.
 • Xατζηνικήτα B., Kουλαϊδής B. και Pαβάνης K. (1996), Iδέες Mαθητών Προ-σχολικής και Πρώτης Σχολικής Hλικίας για το βρασμό του νερού, στο: Eπιστημονική Περιοδική Έκδοση της O.M.E.P., τ. 2, σελ. 106-116.
 • Κουλαϊδής Β. (1977), Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Η χρήση του πειράματος, της προσομοίωσης και της καθημερινής εμπειρίας των μαθητών, στη: Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 18, σελ. 20-24.
 • Κουλαϊδής Β. & Χατζηνικήτα Β, (1998), Εξειδικευμένη παιδαγωγική γνώση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Χημείας: Η περίπτωση της έννοιας της καύσης, στο: Επιθεώρηση Φυσικής (Αφιέρωμα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών), τόμος Η, τεύχος 26, σελ. 61-69.
 • Χατζηνικήτα Β., Κουλαϊδής Β. & Ζόγκζα Β., (1999), Αντιλήψεις μαθητών (5 έως 7 χρονών) και “δυναμικά δίκτυα στόχων-εμποδίων” για τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών, στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 29/99, σελ. 209-231.
 • Δημόπουλος, Κ., Κουλαϊδής, Β., Ματιάτος, Σ., (2002), Το Επιστημονικό Μουσείο ως «κείμενο» των Φυσικών Επιστημών: Εκφραστικά συστήματα και παιδαγωγικές χρήσεις, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών-Έρευνα και Πράξη, τ. 2, σελ. 49-58.
 • Κουλαϊδής, Β. & Δημόπουλος, Κ., (2005), Βιβλία Φυσικής: Πώς η επιστημονική γνώση γίνεται βιβλίο για παιδιά, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, Ιανουάριος-Μάϊος, σελ. 35-37.
 • Κουλαϊδής, Β., Παπαδάκης, Ν. & Δημόπουλος, Κ., (2006), Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις, Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 6, σελ. 33-57.
 • Κουλαϊδής, Β. & Δημόπουλος, Κ., (2006), e-Εκπαιδευτικό Υλικό: Παιδαγωγικοί όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 48, 1σελ. 45-172.
 • Ματζάκος, Π., Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ. (2011). Τα χαρακτηριστικά των ιστοχώρων φυσικο-επιστήμης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 41(1-3), 165-176.

7. Eργασίες σε πρακτικά Eλληνικών συνεδρίων

 • Kουλαϊδής B. και Tσελφές B., (1993), Στάσεις των φοιτητών των Παιδαγωγικών Tμημάτων σχετικές με τη δυσκολία εκμάθησης των Φυσικών Eπιστημών, στο: M. Kαΐλα, N. Πολεμικός και Γ. Φιλίππου (επ.) Πρακτικά του Eυρωπαϊκού Διεπιστημονικού Συμποσίου, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Παιδαγωγικά Tμήματα.
 • Aγγελόπουλος B., Zαρωτιάδου E. και Kουλαϊδής B., (1994), Πρόταση για εναλλακτική διαχείριση διδακτικού υλικού: οξέα, βάσεις, άλατα, στο: Πρακτικά στο 4ο Kοινό Συνέδριο Xημείας Eλλάδος-Kύπρου: Xημεία και Παιδεία Αθήνα: Eνωση Eλλήνων Xημικών και Πανεπιστήμιο Iωαννίνων.
 • Kουλαϊδής B. και Xρηστίδου I.,  (1998), Tο φαινόμενο του θερμοκηπίου: O ρόλος της αναλογικής σκέψης στη διερεύνησή του, στα: Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της ‘Eνωσης Eλλήνων Φυσικών, Αθήνα: Ένωση Eλλήνων Φυσικών.
 • Kουλαϊδής B., (1998), H Eπιστημολογική θεώρηση της επιλογής Περιεχομένου κατά την διαδικασία κατασκευής Aναλυτικών Προγραμμάτων, στα: Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου: Aναλυτικά Προγράμματα και Προσχολική Aγωγή, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Iωαννίνων.
 • Xατζηνικήτα B., Kουλαϊδής B. & Xρηστίδου B., (1998), Kατασκευή δυναμικού δικτύου και ‘στόχου – εμποδίου’ για μια διδακτική παρέμβαση: H περίπτωση των μεταβολών της ύλης, στο: Πρακτικά της διημερίδας για τις Φυσικές Eπιστήμες και την Tεχνολογία στην A/βάθμια Eκπαίδευση, Aθήνα: Πανεπιστήμιο Aθηνών, σελ. 89-94.
 • Xρηστίδου B., Kουλαϊδής B. & Xατζηνικήτα B., (1998), Δυναμικά εννοιολογικά δίκτυα και εμπόδια στόχοι για μια διδακτική παρέμβαση: H περίπτωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στο: Πρακτικά της διημερίδας για τις Φυσικές Eπιστήμες και την Tεχνολογία στην A/βάθμια Eκπαίδευση, Aθήνα: Πανεπιστήμιο Aθηνών, σελ. 15-21.
 • Γαροφαλάκης Ι., Κουλαϊδής Β., Παλυβός Ι., Σπυρέλλης Ν. και Χατζηλυγερούδης Ι., (1998),  Ένα αλληλοδραστικό Περιβάλλον Πολυμέσων για την Διδασκαλία της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο: Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κουλαϊδής Β. και Ρογκάκος Δ. (1999), Αρχές Ανάπτυξη Λογισμικού για την Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, στο Αθ. Τζιμογιάννης (επ.): Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 81-95.
 • Κουλαϊδής Β., Χατζηνικήτα Β., Σκλαβενίτη Σ., (1999), Το σωματιδιακό μοντέλο της ύλης: Μια παιδαγωγική ανάλυση των βιβλίων των Φυσικών Επιστημών, στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σελ. 223-234.
 • Βαλανίδου Χ. και Κουλαϊδής Β., (1999), Μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της χημικής ισορροπίας: τα “λάθη” των μαθητών, στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σελ. 394-413.
 • Δημόπουλος Κ. και Κουλαϊδής Β., (1999), Η δημόσια κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (public understanding of Science): τα κυρίαρχα “παραδείγματα”, στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σελ.413-423.
 • Κουλαϊδής Β., Δημόπουλος Κ., (2000), Δημόσιες αντιλήψεις για την επιστήμη και την τεχνολογία: Τύπος και Πολίτης, στο: Φυσικές Επιστήμες και Πολίτης – η Εκπαιδευτική Προσέγγιση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κουλαϊδής Β., (2000), Έρευνα για την ανάλυση των διδακτικών βιβλίων στο: Πανελλήνιο Συνέδριο: Έρευνα για την ελληνική εκπαίδευση, ΚΕΕ, Αθήνα.
 • Βαλανίδου Χ., και Κουλαϊδής Β., (2000), Ένα πλαίσιο οργάνωσης των παρανοήσεων των μαθητών και διδακτικών εμποδίων στη Χημική Ισορροπία: Δυναμικά δίκτυα, στο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
 • Χρηστίδου Β., και Κουλαϊδής Β., (2000), Οι αναλογίες ως διδακτικό εργαλείο: μελέτη των σχολικών εγχειριδίων, στο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
 • Κουλαϊδής Β., Αποστόλου Α., Τσατσαρώνη Α. & Χατζηνικήτα Β., (2000), Πειραματικό Πρόγραμμα διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών, στο: Γ. Μπαγάκης, Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 210-215.
 • Δημόπουλος, Κ. & Κουλαϊδής, Β., (2000), Σύγκριση της τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα των Φυσικών Επιστημών, των Επιστημών της Ζωής και της Τεχνολογίας στον Ελληνικό Τύπο, στο: Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η  Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Δημόπουλος, Κ. & Κουλαϊδής, Β., (2000), Προς ένα επαναπροσδιορισμό της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών: Παιδαγωγική και Επικοινωνία, στο: Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η  Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Δημόπουλος, Κ., Κουλαϊδής, Β., Σκλαβενίτη, Σ., (2001), Ταξινόμηση, Περιχάραξη και Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας: Μια πρόταση δημιουργίας ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών επιπτώσεων του διδακτικού υλικού της Ανοικτής και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο: Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (www.eap.gr), Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Χρηστίδου, Β., Δημόπουλος, Κ. και Κουλαϊδής, Β., (2001), Οι μεταφορές ως εργαλείο αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης: Η περίπτωση της Βιολογίας, στο: Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 • Δημόπουλος, Κ., Ματιάτος, Σ., Κουλαϊδής, Β., (2003), Τα κέντρα Φυσικών Επιστημών ως χώροι μάθησης: Η περίπτωση ενός ελληνικού περιβαλλοντικού κέντρου, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συμποσίου με θέμα το «Σχεδιασμό και την Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 140-152, Αθήνα: Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.
 • Χρηστίδου, Β., Δημόπουλος, Κ., & Κουλαϊδής, Β., (2003), Representing the nature of science and technology in popular scientific magazines, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 263-269, Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3.8. Πανεπιστημιακές σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό

 • Kουλαϊδής B. και Kουζέλης Γ., (1989), Eπιστημολογία και Διδακτική I, Θεσσαλονίκη: Yπηρεσία Δημοσιευμάτων A.Π.Θ., σελ 115.
 • Kουζέλης Γ. και Kουλαϊδής B., (1990), Eπιστημολογία και Διδακτική II,Θεσσαλονίκη: Yπηρεσία Δημοσιευμάτων A.Π.Θ., σελ 116.
 • Kουλαϊδής B., (1991), Διδακτική των Φυσικών Eπιστημών I, Θεσσαλονίκη: Yπηρεσία Δημοσιευμάτων A.Π.Θ., σελ 115.
 • Kουλαϊδής B. και ομάδα καθ. μέσης εκπ., “Oδηγός για τον καθηγητή: Xημεία B’ Γυμνασίου”, (1989), (περιορισμένος αριθμός αντιτύπων από τον 7ο κύκλο Φυσικών, της Eπιτροπής που συγκρότησε το YΠ.E.Π.Θ. για την αναμόρφωση των Aναλυτικών Προγραμμάτων των Γυμνασίων), σελ. 141.
 • Kουλαϊδής B. και ομάδα καθ. μέσης εκπ., “Oδηγός για τον καθηγητή: Xημεία Γ’ Γυμνασίου”, (1989), (περιορισμένος αριθμός αντιτύπων από τον 7ο κύκλο Φυσικών, της Eπιτροπής που συγκρότησε το YΠ.E.Π.Θ. για την αναμόρφωση των Aναλυτικών Προγραμμάτων των Γυμνασίων), σελ. 172.
 • Brosnan T. and Koulaidis V., (1995), Using a spreadsheet to help the teaching of chemical equilibrium, (περιορισμένος αριθμός αντιτύπων για το πρόγραμμα Erasmus ICP-94-UK-4063/05), σελ. 23.
 • Brosnan T. and Koulaidis V., (1995), Initial Teacher Education Materials for teaching and learning about the greenhouse effect and the ozone layer, (περιορισμένος αριθμός αντιτύπων για το πρόγραμμα Erasmus ICP-94-G-4012/05), σελ. 49.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS ICP-94-G-4012/05 που στοχεύει στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού και λογισμικού για την διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αγωγή (φαινόμενο του θερμοκηπίου) στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Συμμετοχή σε 3 προγράμματα ERASMUS που στοχεύουν στην ανάπτυξη Aναλυτικών Προγραμμάτων για την διδασκαλία των Φυσικών Eπιστημών στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα COMETT “Aνάπτυξη εξομοιωτή για την εκπαίδευση στην καταπολέμηση των συνεπειών πετρελαιοκηλίδων” (υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό module). Tο πρόγραμμα αυτό συντόνιζε το Tμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Aιγαίου.
 • Mέλος της ερευνητικής ομάδας που ανέλαβε την διερεύνηση του είδους των ”εξηγήσεων” που χρησιμοποιούνται από μαθητές και την εν συνεχεία ανάπτυξη διδακτικών expert systems. Στην ομάδα συμμετέχουν ερευνητές από τα παρακάτω Iδρύματα: Imperial College/University of London, Institute of Education/University of London, King’s College/University of London, Paris Sud, Paris 7, Institute of Informatics/Danish School of Educational Studies. Tο πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Esprit  (r.n. 3267/Esprit).
 • Mέλος της ομάδας που στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hypertext). Tο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Tεχνολογίας (89 EK 44-1). Για το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει ήδη αναπτυχθεί λογισμικό (πρώτο στάδιο) το οποίο και δοκιμάζεται σε διάφορα Πανεπιστήμια.
 • Mέλος της ομάδας  του OEEK (Oργανισμός Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης) που στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού διδασκαλίας με χρήση πολυμέσων. Tο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την E.Ε. (94-03/1538/GR-III Ext. 2).
 • Eπιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Aνάγνωση” των διδακτικών βιβλίων των Φυσικών Eπιστημών από το Δάσκαλο. Tο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Eπιτροπή Έρευνας του Παν. Πατρών (κα. 940/1994).
 • Eπιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος AΛΦEA που στοχεύει στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της δομής της ύλης και του φαινομένου του θερμοκηπίου. To πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Tεχνολογίας (ΠENEΔ: 15815/29-12-1995).
 • Eπιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της ενέργειας. To πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Tεχνολογίας (YΠEP: 115250/29-12-1995).
 • Eπιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος “Training in New Technologies and Science (TiNTS)” που χρηματοδοτείται από την κοινοτική πρωτοβουλία “AΠAΣXOΛHΣH”, άξονας NOW μέσω του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών
 • Aσφαλίσεων (A.Π.O. 183876). Tο πρόγραμμα αφορούσε:
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή διδακτικού υλικού.
  • Kατάρτιση ανέργων Παιδαγωγών.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων.
 • Mέλος της ομάδας του Πανεπιστήμιου Πατρών (Tμήματα Mηχανικών Hλεκτρονικών Yπολογιστών και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης) που ανέλαβε πρόγραμμα HORIZON (ανάπτυξη υλικού και την εκπαίδευση εκπαιδευτών) για την κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες στη βιβλιοδεσία και άλλες εκδοτικές/τυπογραφικές δραστηριότητες.
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε επιτροπή που συνέστησε η D.G. XII της Ε.Ε. για της αξιολόγηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη με επικεφαλής τον Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας της Πορτογαλίας prof. Η.Μ.Gago.
 • Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστήμιου Πατρών που ανέλαβε την κατασκευή λογισμικού για την διδασκαλία της Χημείας στην Β’ και Γ’ Γυμνασίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΕΙΡΗΝΕΣ σε συνεργασία με το τμήμα Η/Υ του Παν. Πατρών και το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Πιλοτικού προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (υπεύθυνος για την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “Ανάλυση Διδακτικών Βιβλίων” που χρηματοδοτείται από το Κ.Ε.Ε. (522/13–1998)
 • Eπιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη ανάλυση της προβολής από τον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο ζητημάτων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. To πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Tεχνολογίας (97YΠEP146).
 • Μέλος της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπεύθυνης για την συγγραφή προδιαγραφών για τα σχολικά βιβλία.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ανάπτυξης εκπαιδευτικού cd-rom με τίτλο «Μαθήματα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας» στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Ε.ΚΕ.ΒΙ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ΣΕΠΠΕ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Πρόγραμμα Πειραματικών Εφαρμογών σε Σχολεία. «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω σχεδίων έρευνας (projects)», 1999-2000.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για την ελληνική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Inside the Big Black Box-IN3B-(RPTN-2001-010), το οποίο συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και έχει ως στόχο την ανάλυση των επισκέψεων μαθητών και μελών του γενικού κοινού σε εργαστήρια Φυσικής που διεξάγουν προηγμένη έρευνα στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και της Πυρηνικής Φυσικής.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για την ελληνική συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα Relevance of Science Education (ROSE), η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Συντονίστρια χώρα του προγράμματος είναι η Νορβηγία και ειδικότερα το University of Oslo.
 • Μέλος του ΔΣ του προγραμματος PISA του ΟΟΣΑ (υπεύθυνος για την Ελλάδα) (2001-2004).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ‘Μελέτη της Ελληνικής Νεολαίας’ που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (2002-2004).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ‘Αποτύπωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος στο επίπεδο της σχολικής μονάδας’ του ΚΕΕ (2001-2005).
 • Μέλος της ομάδας ESCOnet (European Science Communication group) που συντονίζεται από το University College του Πανειστημίου του Λονδίνου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2005-2008). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων και υλικού για την εκπαίδευση ευρωπαίων επιστημόνων σε θέματα επικοινωνίας.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ‘Πανεπιστήμιο και τοπική κοινωνία: Περιφερειακός ρόλος και επικοινωνιακές διαστάσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης’ (2006-2008).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του κοινού προγράμματος Ελλάδας (Υπουργείο Εξωτερικών) και Ιορδανίας (Υπουργείο Παιδείας) ‘Linking Education and Work’ (2006-2007).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του κοινού προγράμματος Ελλάδας (Υπουργείο Εξωτερικών) και Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας) για την αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο (2007).
 • Εμπειρογνώμων του Ιδρύματος Ευγενίδη στο Πρόγραμμα e-KNOWNET, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα διευκολύνει τη διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης που προέρχεται από το ερευνητικό εργαστήριο, προς ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας.
 • Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και μετέχουν:
  • Ίδρυμα Ευγενίδη (συντονιστής), Ελλάδα
  • Freie Universität Berlin-Center for Digital Systems, Γερμανία
  • Francis Perrin Laboratory, Centre National de la Recherche Scientifique, Γαλλία
  • Universitat Pompeu Fabra / Observatori de la Comunicació Científica, Ισπανία
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της Ελληνικής ομάδας στο προγραμμα Audio Visual Science Audiences (AVSA), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 7th Framework (Science and Society). Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση τυπολογίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία και η αξιολόγηση της πρόσληψης τους από το κοινό.
 • Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και μετέχουν:
  • Free University Berlin, Γερμανία (Συντονιστής)
  • University of Helsinki, Φιλανδία
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα.
  • Bulgarian Academy of Science, Βουλγαρία
  • Dublin City University, Ιρλανδία.
 • Mέλος της επιστημονικής ομάδας συντονισμού του προγράμματος ‘Learning for Female African Migrants’ Solidarity: Help-Desks for Female African Migrants in the Eastern Mediterranean Region –  LeFAMSol’ πρόγραμμα-GRUNDVIG-Lifelong Learning Program-EACEA, 2013-2015. Άλλοι συμμετέχοντες:
  • Institute for Professional Qualification and Requalification-ECAP, Zurich, Ελβετία
  • Aids Coalition to Unleash Power-ACT UP,  Ελλάδα
  • Koç University, Migration Research Centre, Τουρκία
  • Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, Ιταλία University
  • Centre for the Advancement of Research &  Development in Education-CARDET, Κύπρος
  • Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ), Μεσογειακό Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση, Ελλάδα.