ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οι ονομαστικές λίστες των υποψηφίων ανά κατεύθυνση θα είναι αναρτημένες έξω από κάθε αίθουσα συνέντευξης.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί αλφαβητικά.

>> Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
>>> ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ