ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματικό) στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και ειδικότερα για τη σύνθεσή της έως 31-8-2017.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.2 εδάφιο β’ του Ν. 4009/2011, έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο το έτος φοίτησής τους, δηλαδή μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του…   Διαβάστε περισσότερα… (PDF)