Αποτελέσματα μερικής απαλλαγής διδάκτρων Ακ. Έτος 2016-2017

Ύστερα από απόφαση της 114ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, για το ακ. έτος 2016-2017 θα έχουν μερική απαλλαγή διδάκτρων οι παρακάτω σπουδαστές ανά κατεύθυνση: Διαβάστε περισσότερα… (PDF)