Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Θεσμοί & Πολιτικές υγείας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση «Θεσμοί & Πολιτικές υγείας»

Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)