Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Θεσμοί & Πολιτικές υγείας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση “Θεσμοί & Πολιτικές υγείας”

Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)