ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 17-18

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πέντε κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, θα αναρτηθούν στην… Διαβάστε περισσότερα… (PDF)