Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας της κατεύθυνσης «Κοινωνική Πολιτική»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων της κατεύθυνσης «Κοινωνική Πολιτική» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)