ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φεβρ. 2021)

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική:  Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας:  Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την
Ιδιότητα του Πολίτη:  Δείτε το πρόγραμμα εδώ.