ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική

Ειδικεύσεις

[button color=”primary” size=”small” url=”/pms/?p=4694″ target=”self”]Κανονισμός Π.Μ.Σ. “Κοινωνική Πολιτική”[/button]

[button color=”primary” size=”small” url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2022/06/ΠΜΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ_FLYER_22-23.pdf” target=”self”]Φυλλάδιο 2022-2023[/button]