Η ειδίκευση διερευνά διεπιστημονικά το ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Αναλύονται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση και ερμηνεία της. Μελετώνται τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της και οι πολιτικές για την εφαρμογή της. Πρόκειται για την πλέον δυναμική διάσταση Κοινωνικής Πολιτικής στην Ευρώπη του 2020 με πολύπλευρη επίδραση στην εθνική και υπερεθνική ευημερία και, βεβαίως, στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.


Διάρθρωση Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1. Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής10
2. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (ιστορικές, θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις)12
3. Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής4
4. Ποιοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής4


2ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1.Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής6
2.Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής6
3.Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική6
4.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης3
5.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης3
6.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Εκπαίδευσης2
7.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας και Ασφάλισης2
8.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας2


3ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο Εξαμήνου30
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή30